Mam eMOCje – półkolonie letnie dla dzieci – edycja II

Rodzaj zadania publicznego: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice w celu zapewnienia bezpiecznego, aktywnego wypoczynku dzieciom, kształtującego umiejętności społeczne.”

Tytuł zadania publicznego: „Mam eMOCje – półkolonie letnie dla dzieci – edycja II”

Termin realizacji zadania publicznego: Czerwiec – Sierpień 2024

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 21.958,00 złotych.

W tym 15.000,00 złotych to dofinansowanie ze środków Gminy Słubice a 6.958,00 złotych to wkład Fundacji Promet Kids.

Globalizacja, szybki postęp technologiczny i informacyjny, świat płynnej ponowoczesności, „Generacja Z”, „tożsamości on-line” i tworzenie społeczności wirtualnych spowodowały, iż przestrzeń relacji z drugim człowiekiem została wyraźnie nadszarpnięta. Dodatkowo izolacja związana z pandemią, która miała miejsce bardzo przyczyniła się do zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży należą do kategorii zaburzeń emocjonalnych i stanowią drugą najszerszą grupę zaburzeń okresu rozwojowego, poza zaburzeniami o charakterze destrukcyjnym takimi, jak: ADHD, ADD, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno- buntownicze. Wiemy, że dzieci z gminy Słubice również zmagają się z wieloma trudnościami, dlatego potrzebują wsparcia. Wzięcie udziału w półkolonii letniej połączonej z cyklem spotkań prowadzonych przez psychologa nauczy młodych ludzi, w jaki sposób poprawnie funkcjonować w społeczeństwie.

Podczas 10 dniowego turnusu zostanie przeprowadzonych 5 bloków tematycznych:

  1. Integracja grupy, gry zespołowe w oparciu o poznawanie zarówno współtowarzyszy jak i samego siebie. Nawiązywanie i utrzymywanie przyjaźni- ćwiczenie umiejętności słuchania, poznawanie metod wchodzenia w grupę i rozpoczynania rozmowy z nową osobą.
  2. TUS – Trening Umiejętności Społecznych.
  3. Komunikacja- ćwiczenie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Asertywność- ćwiczenie umiejętności odmawiania i wyrażania swoich potrzeb.
  4. Jak okiełznać stres? Metody radzenia sobie z napięciem, przybliżenie tematyki stresu, strachu i lęku. Rozpoznawanie emocji u siebie i innych.
  5. Poczucie własnej wartości- wyjaśnienie pojęcia, ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości.

Oprócz udziału w zajęciach rozwijających umiejętności społeczne uczestnicy spędzą miło i aktywnie czas. Wezmą udział w zajęciach sportowych, poznają dyscypliny sportowe, które rozwijają zarówno ciało jak i umysł, m.in. karate czy joga dla dzieci

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Na Wasze ankiety:

  • złożone osobiście,
  • przesłane mailem na kontakt@promet-kids.pl,
  • przesłane pocztą

czekamy do 17 czerwca.

Po tym czasie przeanalizujemy wszystkie podania i wyłonimy listę 22 uczestników turnusu.