Mam eMOCje – półkolonie letnie dla dzieci

Rodzaj zadania publicznego: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Wspieranie dodatkowych, zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi- organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii, kolonii oraz obozów z obowiązkowym programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice.”

Tytuł zadania publicznego: „Mam eMOCje – półkolonie letnie dla dzieci”

Termin realizacji zadania publicznego: Maj – Sierpień 2023

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 13.718 złotych.

 

W tym 10 000,00 złotych to dofinansowanie ze środków Gminy Słubice 3.718,00 złotych to wkład Fundacji Promet Kids.

 
Czas pandemii zwiększył już i tak trwająca z powodu cyfryzacji izolacje wśród dzieci i młodzieży, wpływając negatywnie na budowanie relacji z rówieśnikami. Ich samopoczucie, samoocena i postrzeganie siebie i świata staje się zaburzone. Pojawia się dużo negatywnych emocji, poczucie odrzucenia, samotności. Wszystko to, czego dzieci nauczą się w pierwszych etapach życia będzie rzutować na ich relacje, związki w przyszłości zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Kluczową i najtańszą formę profilaktyki problemów zdrowia psychicznego stanowią zapobieganie oraz psychoedukacja dzieci i młodzieży. Uważamy, że dzieci z gminy Słubice także potrzebują wsparcia. Wzięcie udziału w cyklu spotkań z psychologiem nauczy młodych ludzi w jaki sposób funkcjonować w społeczeństwie. Będą asertywnymi i szczęśliwymi ludźmi, potrafiącymi samodzielnie podejmować decyzje czy rozwiązywać konflikty. Oprócz tego spędzą miło i aktywnie czas, wypoczną w „Kunowickim EKOzakątku” w stworzonej przez nas strefie relaksu, niedaleko lasu i jeziora.
 
 
Działania, które planujemy w ramach zadania publicznego:
  • Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla 25 dzieci z gminy Słubice.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Na Wasze ankiety:
czekamy do 7 czerwca.
 
Po tym czasie przeanalizujemy wszystkie podania i wyłonimy listę 25 uczestników turnusu.