(Niebieski) Kwiecień, miesiącem autyzmu

Niebieski kwiecień – pełen wrażliwości, uważności, szacunku. Akceptacja dla różnorodności i odmienności rozwojowej, przeciwdziałanie izolacji, dyskryminacji i łamaniu praw z osób z autyzmem, tworzenie przyjaznego, rozumiejącego otoczenia to cele naszego projektu, który został zrealizowany.

Spotkanie integracyjne przedszkolaków

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji odbyło się spotkanie integracyjne przedszkolaków ze Specjalnego Przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym ze Słubic z przedszkolakami z Niepublicznego Przedszkola Promet Kids. Podczas spotkania zostały przeprowadzone zajęcia z psychologiem oraz powstały prace plastyczne dotyczące spektrum autyzmu.

Wystawa prac pn. „Nie oceniaj… Zrozum”

Z prac wykonanych przez dzieci powstała wystawa poświęcona zaburzeniu jakim jest autyzm. Obraz widniały w budynku Starostwa Powiatowego w Słubicach, uwrażliwiając mieszkańców.

Kampania społeczna

Powstało 1000 sztuk ulotek oraz 40 plakatów informujących o objawach autyzmu oraz zachowaniach, które mogą wydawać się „nieodpowiednie społecznie”.

Bo autyzm trzeba poznać, aby go zrozumieć.

Rodzaj zadania publicznego: „Wspieranie ochrony i promocji zdrowia”. Tytuł zadania publicznego: „(Niebieski) Kwiecień, miesiącem autyzmu”. Termin realizacji zadania publicznego: Marzec – Kwiecień 2023 Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 3.560 złotych. W tym 1.800 złotych to dofinansowane ze środków powiatu słubickiego, 1760 złotych to wkład Fundacji Promet Kids.   Wspólnie chcielibyśmy zwiększyć społeczną integrację osób z autyzmem, wspierać ich w dążeniu do samodzielności, przełamywać izolację i krzywdzące stereotypy. Dzięki realizacji projektu dotrzemy do mieszkańców powiatu słubickiego z wiedzą dotyczącą osób mających spektrum autyzmu. W ramach projektu zorganizowaliśmy:
  • Spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Promet Kids wspólnie z przedszkolakami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słubicach wzięły udział w specjalnie przygotowanych zajęciach, zintegrowały się przez zabawę na sali zabaw w Rodzinnym Centrum Rozrywki „Uśmiechnięta Planeta” oraz stworzyły wspólnie prace plastyczne.
  • Z wykonanych prac powstała wystawa, pn. „Nie oceniaj…Zrozum!” poświęcona zaburzeniu jakim jest autyzm. Kwiecień jest miesiącem poświęconym autyzmowi. Prace wykonane przez dzieci widniały przez cały kwiecień w Starostwie Powiatowym w Słubicach.
  • Kampanię społeczną dotyczącą osób ze spektrum autyzmu. W ramach tego działania powstały ulotki i plakaty informujące o objawach autyzmu oraz zachowaniach, które mogą się nam wydawać „nieodpowiednie społecznie”, a one po prostu wynikają z zaburzenia jakim jest autyzm.