Mam eMOCje

Co powinno zaniepokoić rodzica? Na jakie symptomy powinniśmy być wyczuleni i jak pomagać, gdy sytuacja będzie tego wymagała? Projekt „Mam eMOCje”, który realizujemy przy wsparciu Gmina Słubice, to inicjatywa poruszający niezmiernie ważny temat – dziecięcej i młodzieżowej depresji. Nie zostawiajmy naszych dzieci samych w potrzebie. Wiele takich ulotek rozdajemy na terenie gminy. Zobaczcie je i Wy. Usłysz, zauważ, pomóż – podaj poMOCną dłoń!

Mam eMOCje

Zadanie publiczne nr BS.524.2.10.2022.nrS realizowane we współpracy z Gminą Słubice.

Rodzaj zadania publicznego: „Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym”.

Tytuł zadania publicznego: „Mam eMOCje, czyli o sile zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”.

Termin realizacji zadania publicznego: Kwiecień – Grudzień 2022

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 11.350 złotych.

W tym 5.100 złotych to dofinansowane ze środków Gminy Słubice, 6.250 złotych to wkład osobowy Fundacji Promet Kids.

Jak alarmują psycholodzy i psychiatrzy dziecięcy, pandemia wywarła ogromny wpływ na młode pokolenie. Poczucie izolacji, napięcie, uzależnienie od elektroniki i brak umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami – konsekwencje tego wszystkiego będziemy odczuwać w najbliższych latach. Ponadto coraz więcej dzieci w wieku szkolnym doświadcza przewlekłego stresu w szkole. Może on mieć związek z przeładowaniem materiałem dydaktycznym, napiętym harmonogramem dnia, sztywnymi regułami, presją rodziców na osiągnięcia czy dużą wagą przywiązywaną do ocen. Przyczyną może być też brak możliwości rozwijania pasji i zainteresowań, konflikty szkolne (z rówieśnikami i nauczycielami) albo trudności w nauce. Kolejki po specjalistyczną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce rosną. Obecnie stan psychiatrii dziecięcej jest przygnębiający, brakuje lekarzy i miejsc na oddziałach. Możliwość skorzystania z konsultacji w ramach NFZ, ze wsparcia psychologów i terapeutów to kropla w morzu potrzeb. Kluczową i najtańszą formę profilaktyki problemów zdrowia psychicznego stanowią zapobieganie oraz psychoedukacja dzieci i młodzieży. Niekiedy już kilkuletnie dzieci zmagają się z depresją. W Polsce co piąte dziecko ma zaburzenia psychiczne.

Działania, które planujemy w ramach zadania publicznego:

  • Kampania społeczna dotycząca zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży „Mam eMOCje”.

W ramach kampanii odbędą się zajęcia dla dzieci w wieku 7-13 lat ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Słubice na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone będą przez wolontariuszy Fundacji Promet Kids. Ponadto w ramach tego działania stworzymy i rozpropagujemy na terenie gminy Słubice ulotki informujące, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy oraz jakie symptomy u młodych ludzi powinny zaniepokoić osoby wokół.

  • Piknik integracyjny z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego „Jestem, więc czuję”.

Piknik podsumowujący projekt, na którym poinformujemy o przebiegu projektu, jego realizacji i osiągniętych rezultatach. Podczas pikniku zostaną zaprezentowane mieszkańcom gminy Słubice proste techniki relaksacyjne. Dodatkowo dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w grach i zabawach sportowych, prowadzonych przez wolontariuszy z naszej fundacji. Piknik integracyjny będzie ostatnim działaniem w ramach projektu. Zadanie realizowane będzie w Kunowicach, na terenie Rodzinnego Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta.