Nasz zespół

ZARZĄD FUNDACJI:

AGATA ILCEWICZ-KRYGER  –
PREZES FUNDACJI

MAREK KRYGER –
WICEPREZES FUNDACJI

RADA NADZORCZA FUNDACJI:

MAGDALENA CISZEK-KOZŁOWSKA – PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ

MACIEJ KOZŁOWSKI –
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

EWA CISZEK –
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

ZESPÓŁ DORADCÓW:

KATARZYNA KRZEMIŃSKA –
PR I SOCIAL MEDIA