Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy – edycja III

Tytuł projektu: „„Mama na pełen etat”.

Termin realizacji projektu: Wrzesień – Grudzień 2022

Całkowity koszt projektu wynosi 14120 złotych.

Głównym celem projektu jest wsparcie kobiet, które przebywają na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekują się dziećmi nieuczestniczącymi w żadnej formie przedszkolnej, a także kobiet, które pozostają bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi. To z tych przyczyn po urodzeniu dziecka nie powróciły do wykonywania pracy zawodowej. Odbiorcami bezpośrednimi działań w ramach projektu będzie 20 kobiet, zamieszkujących powiat słubicki. Projekt ma na celu wsparcie społeczne, które pomoże kobietom, matkom, radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, również w tych jakim jest połączenie macierzyństwa z pracą zawodową.

W ramach projektu zostanie utworzona grupa wsparcia dla kobiet. Zorganizujemy cykl 6 spotkań w ramach „grupy wsparcia” dla matek. Zajęcia będą odbywały się średnio co 2 tygodnie od września do grudnia 2022. Matki będące uczestniczkami projektu poprzez udział w grupie wsparcia będą nie tylko wzajemnie się wspierać, ale również podnosić swoje umiejętności. Spotkania będą prowadzone przez wykwalifikowane osoby zajmujące się na co dzień aktywizacją zawodową, a także innych specjalistów. Podczas spotkań dla mam, dla dzieci uczestniczek zostanie zapewniona opieka przez przeszkolonych animatorów dziecięcych i zorganizowane zajęcia rozrywkowo-edukacyjne dla dzieci.

Miejsce spotkań to Rodzinne Centrum Rozrywki Uśmiechnięta Planeta.

Spotkania tematyczne:

1) spotkanie z psychologiem – wewnętrzna i zewnętrzna motywacja, wyznaczenie celów

2) spotkanie z doradcą zawodowym – mocne strony matek, eliminacja kłopotów z powrotem do pracy

3) spotkanie z prawnikiem – kodeks pracy i prawa przysługujące matkom po powrocie do pracy

4) spotkanie z księgowym – działalność nierejestrowana, jak założyć, prowadzić, rozliczać

5) spotkanie z księgowym – działalność gospodarcza, jak założyć, prowadzić, rozliczać

6) spotkanie z doradcą zawodowym – rodzaje kursów zawodowych.

Projekt dofinansowany jest przez Fundację BGK w programie „Skrzydła dla Mamy” edycja III”. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY