Nowości

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu” – Robert Fulghum.
Wewnętrzna motywacja 👉 jak ją wzbudzić, podtrzymywać i rozwijać. Nauka tej sztuki, to jeden z naszych celów na 2024 rok. 🎯 I trwamy już w pracach nad realizacją tego planu. 💪 Przede wszystkim jednak pracujemy w zgodzie z naszymi zasadami i z nauką autorytetu – Marii Montessori. 📚 To ona wdrożyła w pedagogikę najmłodszych ducha miłości, humanizmu i tolerancji. ❤️ To dzięki niej dzieci stały się podmiotami, indywidualnościami i samodzielnymi decydentami.
Dzieci bowiem mają wszystko, czego potrzeba do samodzielności. Mają też wewnętrzną motywację do rozwoju. Nasza w tym kwestia, by skutecznie ją pielęgnować i rozwijać. Promet Kids 2024 – realizacją celów trwa! 🤩